CAL-199 | 大衛的子孫
[Name]
大衛的子孫

[A]
大衛的子孫今天高興唱新歌,
讚美救主的愛極深,
東離西多遠天離海多高,
您信實也是如此的廣闊。

[*]
Hei Ho Ho Hei Hei Hei Ho,
基督使我一再歡呼,
Hei Ho Ho Hei Hei Hei Ho,
基督使我一再起舞。

[Info]
作曲:西伯
作詞:西伯
編號:CAL-199 
唱片:西伯作品2
歌集:西伯作品1&2
Extra Resources | 額外資源

唱片編號:SH-2000-CAL2 | 第01首 | 大衛的子孫

合共找到1張唱片含有[ 大衛的子孫 ]這歌曲

[Category]
讚美 |